Khánh Ly & Thanh Tuyền – LK Tiễn Đưa & Về Mái Nhà Xưa / PBN 100 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhánh Ly & Thanh Tuyền – LK Tiễn Đưa (Song Ngọc, thơ: Nguyên Sa) & Về Mái Nhà Xưa (Nguyễn Văn Đông) PARIS BY NIGHT 100 – GHI NHỚ MỘT CHẶNG …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

46 Comments

 1. Hung Ly June 3, 2018 Reply
 2. Tiến Đặng June 3, 2018 Reply
 3. Nguyen Tran June 3, 2018 Reply
 4. Khoa Tran June 3, 2018 Reply
 5. huy tran June 3, 2018 Reply
 6. yen dinh June 3, 2018 Reply
 7. anh duy June 3, 2018 Reply
 8. Elisha Nguyen June 3, 2018 Reply
 9. Duyen pham June 3, 2018 Reply
 10. Hoàng Tuấn June 3, 2018 Reply
 11. Duyen pham June 3, 2018 Reply
 12. Uyen Trinh June 3, 2018 Reply
 13. Anhduc Pham June 3, 2018 Reply
 14. pi woon June 3, 2018 Reply
 15. Craig White 1936 June 3, 2018 Reply
 16. Hung Nguyen June 3, 2018 Reply
 17. Hồ Dung June 3, 2018 Reply
 18. Cuong Truong June 3, 2018 Reply
 19. Thuy Nguyen June 3, 2018 Reply
 20. Nguyen Metung June 3, 2018 Reply
 21. Phucchau Nguyen June 3, 2018 Reply
 22. Thanh Bosco June 3, 2018 Reply
 23. anh Thuan June 3, 2018 Reply
 24. Mai Tân June 3, 2018 Reply
 25. Chinh Nhat June 3, 2018 Reply
 26. Thỏ Carrot June 3, 2018 Reply
 27. Trinh Pham June 3, 2018 Reply
 28. langdang02 June 3, 2018 Reply
 29. nhoc Duy June 3, 2018 Reply
 30. Trí Anh Trịnh June 3, 2018 Reply
 31. ly nguyen June 3, 2018 Reply
 32. Loc Nguyen Tien June 3, 2018 Reply
 33. Vinhthong Do June 3, 2018 Reply
 34. Tang June June 3, 2018 Reply
 35. minh Ngo June 3, 2018 Reply
 36. Elizabeth Tong June 3, 2018 Reply
 37. Kevin Crush June 3, 2018 Reply
 38. Nguyen Lam June 3, 2018 Reply

Leave a Reply