Chiều Cuối Tuần – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLệ Quyên Thanksgiving Show @ Vibe Lounge Houston, TX 2015. Âm Thanh : Anh Tài Ban Nhạc : The Ocean Strikers Camera: Duy Phạm Edit : Duy Pham Cấm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Tuat Nguyen June 3, 2018 Reply
  2. Keny Kiet June 3, 2018 Reply
  3. P. Thao June 3, 2018 Reply
  4. ha tran June 3, 2018 Reply
  5. roen hiii June 3, 2018 Reply
  6. Dũng nguyễn June 3, 2018 Reply

Leave a Reply