Cảm Ơn Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSáng tác : Ngân Khánh Nhạc sĩ Nhật Ngân ghi tên Ngân Khánh dưới các bài ” Một mai giã từ vũ khí “, “Cám ơn” cũng như vài tình khúc. Ngân Khánh là cô con…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

35 Comments

 1. Tuan Pham June 3, 2018 Reply
 2. Le quang trung June 3, 2018 Reply
 3. vu van gioi June 3, 2018 Reply
 4. Le quang trung June 3, 2018 Reply
 5. Kim Yến June 3, 2018 Reply
 6. Minh Thai Ngo June 3, 2018 Reply
 7. nguyen quang huy June 3, 2018 Reply
 8. Chính Lê June 3, 2018 Reply
 9. dat nguyen June 3, 2018 Reply
 10. Hung Tran June 3, 2018 Reply
 11. Di Le sang June 3, 2018 Reply
 12. Diệu Phương June 3, 2018 Reply
 13. TRAN Alex June 3, 2018 Reply
 14. Trinh Le June 3, 2018 Reply
 15. Viet Le van June 3, 2018 Reply
 16. Kiet Tuan June 3, 2018 Reply
 17. Hoa Mai Hồ June 3, 2018 Reply
 18. Lucy Huynh June 3, 2018 Reply
 19. Biển Chiều June 3, 2018 Reply
 20. Tinh Deptrai June 3, 2018 Reply
 21. truong phung June 3, 2018 Reply
 22. Quoc Dinh June 3, 2018 Reply
 23. hoanchau nguyen June 3, 2018 Reply
 24. huong le thu June 3, 2018 Reply
 25. huong le thu June 3, 2018 Reply
 26. huong le thu June 3, 2018 Reply
 27. KUTE NHOK June 3, 2018 Reply
 28. binh tran quoc June 3, 2018 Reply
 29. Sheva1406 June 3, 2018 Reply
 30. do tran June 3, 2018 Reply

Leave a Reply