Ngại ngùng – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEm đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lựa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mắc liếc chua ngoa, ta về nơi ấy…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. sơn lê June 2, 2018 Reply
 2. tam minh tam June 2, 2018 Reply
 3. Nam Nguyễn Van June 2, 2018 Reply
 4. Tiến Phạm June 2, 2018 Reply
 5. Tiến Phạm June 2, 2018 Reply
 6. Tiến Phạm June 2, 2018 Reply
 7. Phuong Nguyen June 2, 2018 Reply
 8. Nguyen Thang June 2, 2018 Reply
 9. Huong Pham June 2, 2018 Reply
 10. Vu Tien June 2, 2018 Reply
 11. Đức Nguyễn June 2, 2018 Reply
 12. mai quynh June 2, 2018 Reply
 13. Black Hollow June 2, 2018 Reply
 14. thuhien Dothi June 2, 2018 Reply
 15. Bon Phương June 2, 2018 Reply
 16. Nam Truong June 2, 2018 Reply
 17. Lan Chuthi June 2, 2018 Reply
 18. Dang Gia June 2, 2018 Reply
 19. Nhung Vỏ Thị June 2, 2018 Reply
 20. Duong Phan June 2, 2018 Reply
 21. phuoc nguyen June 2, 2018 Reply
 22. TRINH TRƯƠNG June 2, 2018 Reply
 23. DoanCong Minh June 2, 2018 Reply
 24. vu phan June 2, 2018 Reply
 25. Không Xương June 2, 2018 Reply
 26. Quockhuong Luu June 2, 2018 Reply
 27. Nhók Shin June 2, 2018 Reply
 28. quan quan June 2, 2018 Reply
 29. quang535 June 2, 2018 Reply

Leave a Reply