Liveshow Lệ Quyên 2017 (Phần 1) – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLiveshow Lệ Quyên 2017 (Phần 1) – Lệ Quyên List ca khúc: 1. Biển tình 2. Kiếp nghèo 3. Trăm nhớ ngàn thương 4. Thành phố buồn 5. Bài Tango cho em 6.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

37 Comments

 1. Tammy N June 2, 2018 Reply
 2. An Le June 2, 2018 Reply
 3. Quoc Viet June 2, 2018 Reply
 4. Hau Nguyen June 2, 2018 Reply
 5. Tuan Nguyen June 2, 2018 Reply
 6. Thanh Q June 2, 2018 Reply
 7. Mic 42 June 2, 2018 Reply
 8. Mic 42 June 2, 2018 Reply
 9. 洪玉龍 June 2, 2018 Reply
 10. thuy uyen June 2, 2018 Reply
 11. hai nguyen June 2, 2018 Reply
 12. Loan Tạ June 2, 2018 Reply
 13. Hung Nguyen June 2, 2018 Reply
 14. Tú Lê June 2, 2018 Reply
 15. tuyen Nguyen June 2, 2018 Reply
 16. ku ken June 2, 2018 Reply
 17. Tin Thanh Nguyen June 2, 2018 Reply
 18. Tin Thanh Nguyen June 2, 2018 Reply
 19. QUYEN DO June 2, 2018 Reply
 20. sidnee07 June 2, 2018 Reply
 21. độc bước June 2, 2018 Reply
 22. Hà Thu June 2, 2018 Reply
 23. Vuong Quang June 2, 2018 Reply
 24. Nga Thuy Pham June 2, 2018 Reply
 25. NgocAnh Tran June 2, 2018 Reply
 26. Thuquyenru Hoang June 2, 2018 Reply
 27. gia nghia nguyen June 2, 2018 Reply
 28. Van Bui June 2, 2018 Reply
 29. Trí Nguyễn June 2, 2018 Reply
 30. vien hoang gia June 2, 2018 Reply
 31. Davis Duong June 2, 2018 Reply

Leave a Reply