Đan Nguyên Băng Tâm Y Phụng hay nhất – Hải ngoại chọn lọc 2016 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCùng thưởng thức giọng hát Đan Nguyên Băng Tâm Y Phụng. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!!! DANH SÁCH BÀI HÁT: 1. LK Đêm buồn tỉnh lẻ, Những đồi hoa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

48 Comments

 1. Hang Nguyen June 2, 2018 Reply
 2. nguyen van cong June 2, 2018 Reply
 3. Tran Cang June 2, 2018 Reply
 4. Van Duc Tran June 2, 2018 Reply
 5. Ky Tran June 2, 2018 Reply
 6. Trang Truong June 2, 2018 Reply
 7. Thao Nguyen June 2, 2018 Reply
 8. Tuyet NguYen June 2, 2018 Reply
 9. Vutuanphat Vu June 2, 2018 Reply
 10. Tu Pham June 2, 2018 Reply
 11. Quyên Lưu June 2, 2018 Reply
 12. Elise Truong June 2, 2018 Reply
 13. au tran June 2, 2018 Reply
 14. Vinh Chelsea June 2, 2018 Reply
 15. Van Tinh Nguyen June 2, 2018 Reply
 16. Linly Song June 2, 2018 Reply
 17. Nam Xuan June 2, 2018 Reply
 18. Phuc Nguyen June 2, 2018 Reply
 19. Hải Nguyễn June 2, 2018 Reply
 20. Van Hai Tran June 2, 2018 Reply
 21. Tuan Phung June 2, 2018 Reply
 22. an Pham June 2, 2018 Reply
 23. phuc huynh June 2, 2018 Reply
 24. Han Tran June 2, 2018 Reply
 25. phuong phan June 2, 2018 Reply
 26. 鄧羽峮 June 2, 2018 Reply
 27. Kim Lien June 2, 2018 Reply
 28. 김은지 June 2, 2018 Reply
 29. Kim Lien June 2, 2018 Reply
 30. Le Nga June 2, 2018 Reply
 31. Hùng Nguyễn June 2, 2018 Reply
 32. Khánh Đỗ June 2, 2018 Reply
 33. Dũng Lê June 2, 2018 Reply
 34. Bathai Chu June 2, 2018 Reply
 35. kim pham June 2, 2018 Reply
 36. Vy Nguyen June 2, 2018 Reply
 37. phú dương June 2, 2018 Reply
 38. tu huynh June 2, 2018 Reply
 39. nhat vo June 2, 2018 Reply
 40. TEAM H.I.N.E June 2, 2018 Reply
 41. Ngan Nguyeb June 2, 2018 Reply
 42. Tôn Nữ Từ June 2, 2018 Reply
 43. S Lamson June 2, 2018 Reply
 44. Khoi Hien June 2, 2018 Reply

Leave a Reply