ĐAN NGUYÊN 2016: Nhạc Trữ Tình I Nhạc Sến I Nhạc Vàng I Nhạc Bolero Hay Nhất Của ĐAN NGUYÊN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhững Ca Khúc Nhạc Vàng Hay Nhất Của Đan Nguyên 1. Chuyện Hoa Sim – Đan Nguyên 2. Thói Đời – Đan Nguyên 3. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ – Đan Nguyên 4.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Din Đào June 2, 2018 Reply
 2. hien do June 2, 2018 Reply
 3. Gia Mạc June 2, 2018 Reply
 4. Lan Nguyen June 2, 2018 Reply
 5. InfinityStone M June 2, 2018 Reply
 6. Duy Pham June 2, 2018 Reply
 7. Lan Nguyen June 2, 2018 Reply
 8. Dung Bui Van June 2, 2018 Reply
 9. THAO NGUYEN June 2, 2018 Reply
 10. Nhu Huynh June 2, 2018 Reply
 11. Thien xin Trai June 2, 2018 Reply
 12. ho tan buu June 2, 2018 Reply
 13. Hào Phạm June 2, 2018 Reply
 14. Vu Thanh June 2, 2018 Reply
 15. 蘇育萱 June 2, 2018 Reply
 16. nhung tran June 2, 2018 Reply
 17. trung tín rc June 2, 2018 Reply
 18. Hoàng Hợi June 2, 2018 Reply
 19. Andru Nguyễn June 2, 2018 Reply
 20. Gia Bảo Audio June 2, 2018 Reply
 21. Kiet Trinh June 2, 2018 Reply
 22. Kiet Trinh June 2, 2018 Reply
 23. Khoa Nguyen June 2, 2018 Reply
 24. My Hà June 2, 2018 Reply
 25. My Hà June 2, 2018 Reply
 26. tuyen nguyen June 2, 2018 Reply
 27. diễm ly June 2, 2018 Reply
 28. Nguyen Cuong June 2, 2018 Reply
 29. Khanh Chau June 2, 2018 Reply
 30. Tuyet Tram June 2, 2018 Reply
 31. Sang Nguyen June 2, 2018 Reply
 32. Ovaisouk Ovaisuk June 2, 2018 Reply
 33. tiến hiệp June 2, 2018 Reply

Leave a Reply