Chuyện người lên xe hoa – Trường Vũ, Phi Nhung [ Vân Sơn – Liveshow Down Under] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChuyện người lên xe hoa – Trường Vũ, Phi Nhung [ Vân Sơn – Liveshow Down Under] Đăng ký kênh ở đây nhé: http://yeah1.net/vanson Tuyễn tập hài Hoài …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

26 Comments

 1. Hoai hoai June 2, 2018 Reply
 2. Chau Phan June 2, 2018 Reply
 3. Lanh Phan June 2, 2018 Reply
 4. Thao Ha June 2, 2018 Reply
 5. Ngoc Nguyen June 2, 2018 Reply
 6. C.Nhung Nguyen June 2, 2018 Reply
 7. Nguyen dat June 2, 2018 Reply
 8. Nguyen Khai June 2, 2018 Reply
 9. Nguyen Khai June 2, 2018 Reply
 10. LINH PHẠM June 2, 2018 Reply
 11. Thu Trần. June 2, 2018 Reply
 12. Thuy Huong Le June 2, 2018 Reply
 13. Hoanham Lehoan June 2, 2018 Reply
 14. ngoc dai June 2, 2018 Reply
 15. Minhtuân Sơn June 2, 2018 Reply
 16. Huyền Saka June 2, 2018 Reply
 17. Sang Truong June 2, 2018 Reply
 18. Sang Truong June 2, 2018 Reply
 19. Ngát Phạm June 2, 2018 Reply
 20. Duc Thanh June 2, 2018 Reply
 21. Luyen Nguyen June 2, 2018 Reply

Leave a Reply