Cay Đắng Bờ Môi – Quang Lê – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa Một ngày chim rũ chiều mưa Ngậm ngùi xa cánh đồng xưa Ra đi tôi nhớ thương người Nghẹn ngào cay đắng bờ…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

33 Comments

 1. Hoang Long June 2, 2018 Reply
 2. Nhan Pham June 2, 2018 Reply
 3. Tram Tran June 2, 2018 Reply
 4. Tram Tran June 2, 2018 Reply
 5. Tram Tran June 2, 2018 Reply
 6. ha chule June 2, 2018 Reply
 7. Bui Van Hau June 2, 2018 Reply
 8. Trang Trần June 2, 2018 Reply
 9. Tien Ng June 2, 2018 Reply
 10. Hà Lê June 2, 2018 Reply
 11. Khánh Chi Vũ June 2, 2018 Reply
 12. Cương Nguyễn June 2, 2018 Reply
 13. Thức Mã June 2, 2018 Reply
 14. Dai Ngo June 2, 2018 Reply
 15. Đg A June 2, 2018 Reply
 16. Thanh Nguyen tan June 2, 2018 Reply
 17. nhu huy June 2, 2018 Reply
 18. hieu minh June 2, 2018 Reply
 19. hieu minh June 2, 2018 Reply
 20. Nguyen Bin June 2, 2018 Reply
 21. Tinh Nguyen June 2, 2018 Reply
 22. Bùi Gia Minh June 2, 2018 Reply
 23. Tim Mee June 2, 2018 Reply
 24. the thanh June 2, 2018 Reply
 25. long pham June 2, 2018 Reply
 26. long pham June 2, 2018 Reply
 27. thanh chu June 2, 2018 Reply
 28. Nguyễn Tùng June 2, 2018 Reply

Leave a Reply