Quốc Khanh phong lưu đa tài |Modern Talking – You’re My Heart, You’re My Soul | Nhạc Vàng live – Nhạc Vàng Tuyển ChọnYou’re My Heart, You’re My Soul – Remix live concert phải thừa nhận quốc khanh nhiều tài năng thật, vừa hát live, vừa chơi nhạc cụ nữa thì không phải ca sĩ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Nguyễn Sơn June 1, 2018 Reply
 2. Phan Minh June 1, 2018 Reply
 3. Phuong Kim June 1, 2018 Reply
 4. joanne kim June 1, 2018 Reply
 5. Nam Buinhu June 1, 2018 Reply
 6. Tín Trọng June 1, 2018 Reply
 7. Tam Mai June 1, 2018 Reply
 8. Tuấn Nguyễn June 1, 2018 Reply
 9. van nguyen June 1, 2018 Reply
 10. lethi yenmai June 1, 2018 Reply
 11. T. N June 1, 2018 Reply
 12. Trung Hiếu June 1, 2018 Reply
 13. Anh Nguyễn June 1, 2018 Reply
 14. Long Hoàng June 1, 2018 Reply
 15. vuong minh June 1, 2018 Reply
 16. Tien Tien June 1, 2018 Reply
 17. Duc Le June 1, 2018 Reply
 18. Lien Silva June 1, 2018 Reply
 19. VanMedia June 1, 2018 Reply
 20. tên nancy June 1, 2018 Reply
 21. kim duyen June 1, 2018 Reply
 22. tieu tinh June 1, 2018 Reply
 23. Thao Nguyen June 1, 2018 Reply
 24. Phuong Nguyen June 1, 2018 Reply
 25. lập đoàn June 1, 2018 Reply
 26. hai hoang June 1, 2018 Reply
 27. Gyu Ghk June 1, 2018 Reply
 28. hang vo June 1, 2018 Reply
 29. hang vo June 1, 2018 Reply
 30. quý tài June 1, 2018 Reply
 31. Zelka Hp June 1, 2018 Reply
 32. Long Mai Mai June 1, 2018 Reply

Leave a Reply