«INSIDE ASIA» THĂM NHÀ CA SĨ THẾ SƠN – phần 1 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMời quý vị cùng đến chơi tại nhà ca sĩ Thế Sơn, để thấy một khía cạnh gần gũi hơn trong đời sống của anh, cũng như những công việc chuẩn bị…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Mỹ Lệ Trần June 1, 2018 Reply
 2. Mơ Thái June 1, 2018 Reply
 3. Yen Pham June 1, 2018 Reply
 4. Đuong Tran June 1, 2018 Reply
 5. Phạm Hoài June 1, 2018 Reply
 6. Đakao Huynh June 1, 2018 Reply
 7. Loan Sin June 1, 2018 Reply
 8. Leanne Pham June 1, 2018 Reply
 9. dat Dinh June 1, 2018 Reply
 10. Hong Nguyen June 1, 2018 Reply
 11. Tam Nguyen June 1, 2018 Reply
 12. Veevid4u June 1, 2018 Reply
 13. Le Chi Phuong June 1, 2018 Reply
 14. John Tran June 1, 2018 Reply
 15. Duc Linh June 1, 2018 Reply
 16. Sung Hoang June 1, 2018 Reply
 17. MyLinh Pham June 1, 2018 Reply
 18. Tina Nguyen June 1, 2018 Reply
 19. azndork87 June 1, 2018 Reply
 20. Tien Tran June 1, 2018 Reply
 21. Tony Handerson June 1, 2018 Reply
 22. Huong NGUYEN June 1, 2018 Reply
 23. Phàm Phi June 1, 2018 Reply
 24. Hang le June 1, 2018 Reply
 25. BLUE SKY June 1, 2018 Reply
 26. Myem Nguyen June 1, 2018 Reply
 27. Đông Tà June 1, 2018 Reply
 28. Hiếu Phạm June 1, 2018 Reply

Leave a Reply