Hồi tưởng – Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHồi Tưởng- Trường Vũ Nhạc & Lời: Anh Bằng Đạo Diễn Thành Lễ, L.Q.Tran Mùa Xuân Trên Đỉnh Tình Yêu Văn Nghệ Việt Nam 2003.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply