Phi Nhung | Tình Ca Quê Hương Nghe Là Muốn Khóc | Superclip – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung | Tình Ca Quê Hương Nghe Là Muốn Khóc | Superclip Track list: 01. Bỏ Quê 02. Bạc Liêu Hoài Cổ 03. Lấy Chồng Xứ Lạ 04. Em Về Miệt Thứ 05.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

26 Comments

 1. Khang Trần Vĩ May 11, 2018 Reply
 2. Hung Le May 11, 2018 Reply
 3. phong Trương May 11, 2018 Reply
 4. Gỗ Đồ May 11, 2018 Reply
 5. Cang Tran May 11, 2018 Reply
 6. Nga Nguyen May 11, 2018 Reply
 7. michael anh2004 May 11, 2018 Reply
 8. Van Minh Thi May 11, 2018 Reply
 9. hong bui May 11, 2018 Reply
 10. anh dung tran May 11, 2018 Reply
 11. Võ Thị Loan May 11, 2018 Reply
 12. hưng nguyễn May 11, 2018 Reply
 13. michael anh2004 May 11, 2018 Reply
 14. michael anh2004 May 11, 2018 Reply
 15. quynh như phan May 11, 2018 Reply
 16. Vu Le Minh May 11, 2018 Reply
 17. Trung Phan May 11, 2018 Reply
 18. Tai Tam May 11, 2018 Reply
 19. Dang Dang May 11, 2018 Reply
 20. Lọ Lem May 11, 2018 Reply
 21. Dương Minh May 11, 2018 Reply
 22. Dương Minh May 11, 2018 Reply

Leave a Reply