Phi Nhung & Mạnh Quỳnh – Tân cổ “Thành Phố Buồn” (Lam Phương, Mạnh Quỳnh) PBN 69 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhi Nhung & Mạnh Quỳnh – Tân cổ “Thành Phố Buồn” (Lam Phương, Mạnh Quỳnh) Paris By Night 69 – Nợ Tình ©2003 published by Thuy Nga under license …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Thao Ha May 11, 2018 Reply
 2. Thanh Huynh May 11, 2018 Reply
 3. Nguyễn Chiến May 11, 2018 Reply
 4. Thu Nguyen May 11, 2018 Reply
 5. Thu Nguyen May 11, 2018 Reply
 6. Trang Nguyễn May 11, 2018 Reply
 7. Quan Nguyen May 11, 2018 Reply
 8. Dung Buithanh May 11, 2018 Reply
 9. Tuan Ho May 11, 2018 Reply
 10. Sinh Ta May 11, 2018 Reply
 11. Long Chu Hồng May 11, 2018 Reply
 12. NANDIYA TRẦN May 11, 2018 Reply
 13. SADKYA - GANGAA May 11, 2018 Reply
 14. Nguyễn Thu May 11, 2018 Reply
 15. Hoa Trinh May 11, 2018 Reply
 16. Thuy Huong Le May 11, 2018 Reply
 17. Nguyen dat May 11, 2018 Reply
 18. Lan Nguyen May 11, 2018 Reply
 19. Lan Nguyen May 11, 2018 Reply
 20. Loi Nguyen May 11, 2018 Reply

Leave a Reply