Con Đường Xưa Em Đi – Quang Lê vs Lệ Quyên | LiveShow Song Ca Bolero 2018 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCon Đường Xưa Em Đi – Quang Lê & Lệ Quyên | LiveShow Song Ca Bolero 2018 Xuân Phát Tài 7: https://youtu.be/sKcExAgRNaE Đăng Ký Xem Xuân Phát Tài …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

43 Comments

 1. HOA DƯƠNG TV May 11, 2018 Reply
 2. Nguyễn Hiệp May 11, 2018 Reply
 3. Du Bao Thanh Hoa May 11, 2018 Reply
 4. Phuong Ha May 11, 2018 Reply
 5. haonam lê May 11, 2018 Reply
 6. Hong Hua Huynh May 11, 2018 Reply
 7. Minh Tai Tran May 11, 2018 Reply
 8. Chung Giap chung May 11, 2018 Reply
 9. Chung Giap chung May 11, 2018 Reply
 10. Lê Hà May 11, 2018 Reply
 11. nguyen linh May 11, 2018 Reply
 12. Nhan Pham May 11, 2018 Reply
 13. Hoàn Khải May 11, 2018 Reply
 14. Le Vu May 11, 2018 Reply
 15. Ha Pham May 11, 2018 Reply
 16. Nhẫn Trần May 11, 2018 Reply
 17. Ngoc Luyen Pham May 11, 2018 Reply
 18. Thai Le May 11, 2018 Reply
 19. Ka Ka May 11, 2018 Reply
 20. tuan anh May 11, 2018 Reply
 21. Tiến Dũng May 11, 2018 Reply
 22. Quý Lê Thiện May 11, 2018 Reply
 23. sang hoàng May 11, 2018 Reply
 24. trong bon nguyen May 11, 2018 Reply
 25. Viet Nguyen7 May 11, 2018 Reply
 26. Due Nguyen May 11, 2018 Reply
 27. Xi Le May 11, 2018 Reply
 28. Pun Yummy May 11, 2018 Reply
 29. dam duong May 11, 2018 Reply
 30. Tân Nguyễn May 11, 2018 Reply
 31. hoangdiep bui May 11, 2018 Reply
 32. hoangdiep bui May 11, 2018 Reply
 33. hoangdiep bui May 11, 2018 Reply
 34. hoangdiep bui May 11, 2018 Reply
 35. HUY LAM CHAN May 11, 2018 Reply
 36. Long Nguyen May 11, 2018 Reply
 37. Tu Nguyen May 11, 2018 Reply

Leave a Reply