[Album] Thương Về Miền Trung (2015) – Đan Nguyên

Loading...


01. Thương Về Miền Trung
02. Chuyến Tàu Hoàng Hôn
03. Tình Yêu Cách Trở
04. Nếu Một Ngày
05. Nhớ Về Em
06. Đoạn Buồn Đêm Mưa
07. Nửa Đêm Biên Giới
08. Một Mai Giã Từ Vũ Khí
09. Gió Về Miền Xui
10. 60 Năm Cuộc Đời

Loading...

Leave a Reply