[Album] Những Lời Này Cho Em (2008) – Đan Nguyên

Loading...


01. Trên Bốn Vùng Chiến Thuật
02. LK Một Ngày Không Có Em, Ngày Vui Qua Mau
03. Những Lời Này Cho Em
04. Linh Hồn Tượng Đá
05. Hai Lối Mộng
06. Hãy Quên Anh
07. Xin Làm Người Xa Lạ
08. Buồn Trong Kỷ Niệm
09. Đôi Mắt Người Xưa
10. Căn Nhà Màu Tím
11. Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Loading...

Leave a Reply