[Album] Nhớ Mẹ (2011) – Đan Nguyên & Quốc Khanh

Loading...


01. Nhớ Mẹ-SC Quốc Khanh
02. Một Mai Giã Từ Vũ Khí-SC Quốc Khanh
03. Mất Nhau Rồi
04. Kiếp Đam Mê-Quốc Khanh
05. Say-SC Quốc Khanh
06. Thành Phố Sau Lưng
07. Anh Không Chết Đâu Anh-Quốc Khanh
08. Trên Đỉnh Súng-Sc Quốc Khanh
09. LK Thành Phố Buồn
10. Tình Đầu Tình Cuối-Quốc Khanh

[soundcloud id=’319661097′ height=’false’ format=’playlist’]

Loading...

Leave a Reply